Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Oprava bodových množin popisujících terén

Zadaná množina dat byla získána technologií LIDAR, ale obsahuje místa nevhodné hustoty nebo dokonce díry. Upravte body opakovaným přemisťováním tak, aby splňovaly uživatelem nastavené parametry.

Téma vypsal: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (UC 306)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-04-09

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0