Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Příbližná symetrie geometrických dat

Jsou dána vstupní data v podobě množiny bodů, buď jde o geodata anebo o body z povrchu geoemtrického modelu.Dále je dán program, který umí najít nejdůležitější roviny symetrie a dají se mu různě nastavovat váhy. Na základě experimentů s programem navrhněte doplňky, aby bylo možné hledat v datech přibližnou symetrii, přičemž míru přibližnosti bude možné řídit.

Téma vypsal: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (UC 306)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-04-09

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0