Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Extrakce úponových oblastí na povrchu 3D modelu kosti

Vstupem do již existující C++ implementace pro extrakci úponových oblastí je: 1) model kosti ve 3D reprezentovaný trojúhelníkovou sítí, 2) množina bodů identifikující úponovou oblast. Body se nacházejí na povrchu sítě, resp. v její blízkosti. Požadavkem je, aby množina bodů byla seřazená tak, že spojením sousedních bodů úsečkami a dále spojením posledního bodu s prvním vznikne v projekci uzavřená obecně nekonvexní a nesebeprotínající se křivka ohraničující oblast na kosti, přičemž tato křivka zasahuje pouze do jedné komponenty sítě a uvnitř oblasti není žádná průchozí díra. Komponenta sítě, na které se křivka nachází, musí být manifoldem bez sebeprotínání.

Cílem práce je rozšířit implementaci metody pro extrakci úponové oblasti o možnost zpracovat oblasti identifikované dalšími způsoby: neseřazená množina bodů na hranici oblasti, neseřazená množina bodů vzorkující oblast; zasahující na více komponent a s průchozími dírami.

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2021-03-25

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2023/2024, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0