Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Vizualizace medicínských, diabetologických časových řad

* Seznamte se s programovým rozhraním frameworku SmartCGMS
* Vytvořte pro tento framework filtr (plug-in), který bude zobrazovat 1d časové řady různých fyziologických veličin
* Pro zobrazení vytvořte celkový graf, jednodenní graf, ambulatorní glykemický profil, Clarkovu a Parkesovu chybovou mřížku, empirickou kumulativní křivku, graf pro mobilní zařízení a další dle dohody s vedoucím DP
* Grafy generujte jako SVG, bez použití další knihovny, v C++17
* Při návrhu a implementaci filtru zohledněte, že vytvořený kód může běžet na desktopu, nízkopříkonovém zařízení s omezeným množstvím paměti, nebo může být transpilován do JavaScriptu pro zobrazení na webu
* Změřte a zhodnoťte paměťovou a časovou náročnost, včetně množství informací a přehlednosti v jednotlivých vizualizacích

Podrobnosti: https://diabetes.zcu.cz.

Téma vypsal: Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (UC 303)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-03-24

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0