Popis tématu

Diplomová práce v oborech Počítačová grafika, Medicínská informatika.

Metody extrakce vrstevnic a jejich porovnání

Vrstevnice jsou velmi důležité v mnoha inženýrských aplikacích, neboť ukazují pozice, kde fyzikální fenomén má konstatní hodnotu.

Úkolem práce je soubrn dostupných metod, pilotní implementace metody založeneé na radiálních bázových funkcích.
Návrh a realizace systému na testování a porovnání vlastností jednotlivých metod.

Přepdpokládaná implementace Octave/Matlab.

Informace o RBF:
- http://afrodita.zcu.cz/~skala/Publication-RBF.htm

Podrobnosti: Osobni kontakt nutný

Téma vypsal: Prof. Ing. Václav Skala, CSc. (UC 360)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-03-21

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0