Popis tématu

Diplomová práce v oborech Počítačová grafika, Číslicové systémy, Medicínská informatika.

Aproximace rozsáhlých roztroušených 2D dat pomocí RBF s využitím "význačných" bodů

Úkolem práce je návrh a implementace aproximace roztroušených 2D dat pomocí radialních ázových funkcí s detekcí a využitím důležitých bodů (minima, maxima, inflexe). RBF metody vedou na řešení soustavy lineárních rovnic Ax=b, takže standardní metody.
Předpokládá se řešení v Octave/Matlab.

Základní informace viz:
- http://afrodita.zcu.cz/~skala/PUBL/PUBL_2019/2019-Informatics-RBF-2D-Vasta.pdf

Podrobnosti: osobní kontakt vhodný

Téma vypsal: Prof. Ing. Václav Skala, CSc. (UC 360)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-03-14

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2022/2023, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0