Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Optimalizace webové aplikace Czech-American TV

1. Prozkoumejte stávající webovou aplikaci Czech-American TV a seznamte se s CMS Wordpress. Věnujte pozornost zejména webové šabloně
a databázi, kterou používají uživatelské pluginy Czech-American TV.

2. Navrhněte novou unikátní a responzivní šablonu Czech-American TV s ohledem na aktuální grafický manuál společnosti.
Šablona musí podporovat i všechny nainstalované pluginy. Detaily diskutujte se zástupcem Czech-American TV.

3. Analyzujte aktuální databázi, která je využívána ze strany pluginů Czech-American TV. Identifikujte potenciální slabá místa na úrovni databáze, ale i v přístupu k této databázi.

4. Implementujte responzivní šablonu pro systém Wordpress a případnou podporu šablony implementujte i do vlastních pluginů.

5. Šablonu nainstalujte na ostrou nebo testovací instalaci Wordpressu společnosti Czech-American TV. Šablonu řádně otestujte a ověřte funkčnost všech existujících pluginů.

6. Proveďte experimentální optimalizaci databáze, kterou používají pluginy, a vyhodnoťte Váš přínos.

7. Kriticky zhodnoťte Váš přínos pro Czech-American TV v oblasti celkové optimalizace webové aplikace.******************************
Předběžný návrh zadání PRJ5:
- Seznamte se s technikami SEO a možnostmi Google konzole (popř. jiných nástrojů) pro analýzu kvality SEO.
- Analyzujte web CATV z pohledu uživatelské přívětivosti a SEO.
- Vytvořte nezbytné programové dokumentace kódu CATV.
- Proveďte analýzu kódu CATV a určete kritická místa kódu vhodná pro budoucí úpravy (včetně priorit).


******************************
M. Dostal: před zadání práce je nezbytně nutné kontaktovat Johna Honnera a vyjasnit si detaily ohledně této BP. Zadání může vypadat jednoduše, ale rozsahově skutečně odpovídá BP.

Originální popis od Johna Honnera:

Student navrhne (tz. grafický design) a realizuje (tz. kódování a programování) nový web pro česko-americkou televizi se sídlem na Floridě ve Spojených státech amerických. Řešení bude postaveno na současném backendu, který běží na platformě Wordpress. Předmětem práce bude tvorba nové šablony a funkcionalit ve Wordpressu pro zajištění správného fungování této šablony. Požadavky na nový vzhled webu jsou především responzivita pro mobilní zařízení, kompatibilita s nejnovější verzí Wordpressu a s tím spojených technologií (např. PHP), a moderní vzhled. Student může použít libovolný open source framework či jiné již existující open source řešení jako základ své práce, ovšem web musí být ve výsledku unikátní.

Podrobnosti: https://catvusa.com/

Téma vypsal: Ing. Michal Nykl, Ph.D. (UN 326)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: John Honner,
  • Firma: Czech-American TV ,

Vypsáno pro akademický rok 2021/2022 dne: 2021-03-08

Zadáno komu: Martin Beneš (Zadané)

Aktualizováno 0