Popis tématu

Diplomová práce v oborech Počítačová grafika, Medicínská informatika.

Vlastnosti normalizovaných RBF interpolací a aproximací

Úkolem práce je ověření vlasností normalizovaných RBF interpolací a aproximací.
Předpokládá se implementace v Octave/Matlab.
Diplomová práce je součástí Meshless odborných aktivit, info viz
http://meshfree.zcu.cz/
Základní zdoje - viz
http://afrodita.zcu.cz/~skala/Publication-RBF.htm

Poznámka
Na tématu lze pracovat i v rámci oborového projektu = KIV/OPPG nebo KIV/OPMDI
Předmet typu "B" !!!!

Podrobnosti: osobní kontakt nutný

Téma vypsal: Prof. Ing. Václav Skala, CSc. (UC 360)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-02-22

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0