Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Využití VR pro trénink personálu jaderné elektrárny

Cílem práce je vytvořit VR aplikaci, která by usnadňovala trénink personálu jaderné elektrárny se zaměřením na pracovníky, kteří pracují na pracovištích s rizikem ionizujícího záření.

1) Seznamte se s problematikou vývoje aplikací pro virtuální realitu.

2) Prostudujte problematiku radiační ochrany a vlivu ionizujícího záření na lidský organismus. V této oblasti využijte přiděleného technického konzultanta.

3) Navrhněte aplikaci pro trénink personálu jaderné elektrárny.

4) Aplikaci implementujte.

5) Výslednou aplikaci řádně otestujte samostatně i s využitím zaměstnanců Škoda JS.

6) Aplikaci kriticky zhodnoťte a posuďte její klady, zápory a případná omezení.


***************************************
TODO: přidělit vhodnějšího vedoucího z KIVu

Téma vypsal: Ing. Petr Vaněček, Ph.D. (UC 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Antonín Rudolf,
  • Firma: Škoda JS,

Vypsáno pro akademický rok 2020/2021 dne: 2020-09-02

Zadáno komu: Tereza Tothová (Zadané)

Aktualizováno 0