Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Rozpoznávání objektů v obrazu na platformě NVidia Jetson Nano

Cílem práce je detekce a rozpoznávání objektů pro robota Matyldu.

1) Seznamte se s technologiemi rozpoznávání obrazu pro embeded computing hw.
2) Prozkoumejte vhodné technologie pro detekci objektů v obrazu s využitím strojového učení a následně vyberte nejvhodnější.
3) Navrhněte aplikaci pro detekci a rozpoznávání objektů v obrazu založenou na vybraných technologiích.
4) Implementujte aplikaci dle návrhu.
5) Ověřte funkčnost vašeho řešení a vyhodnoťte míru úspěšnosti rozpoznávání konkrétních objektů.

**********************
Doplnění:
- vedoucí Jiří Dobrý, Aimtec
- konzultant Dostal, KIV

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Dobrý,
  • Firma: Aimtec,

Vypsáno pro akademický rok 2020/2021 dne: 2020-07-30

Zadáno komu: Michal Schwob (Zadané)

Aktualizováno 0