Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Šablony zdrojového kódu

Při vytváření aplikace programátor používá pro běžné typy přístupů standardní postupy. Části aplikace jsou do značné míry typizované. To přitom neznamená, že kopírují kód, ale že jsou tvořeny podobnými fragmenty kódu. Může jí například o stejně anotované metody pro obsluhu rest rozhraní aplikace, stejné postupy při definici routování stránek, atp. Při vytváření takových kódů musí programátor znát řadu pravidel a zpravidla kopíruje už hotový starší kód a přepisuje jej.
Existují generátory zdrojového kódu na bázi šablon, které jsou schopné takové fragmenty aplikace generovat.
Cílem práce bude seznámení s těmito frameworky a implementace šablon pro prostředí zadavatele. Zadavatel mimo jiné používá technologie Angular a Spring.

Zadání:
1. Seznamte se s problematikou generování fragmentů kódu se záměrem zjednodušit rutinní činnosti a činnosti administrativního charakteru. Dále se seznamte s pravidly výroby programového kódu zadavatele.
2. Analyzujte, které části jsou vhodné pro automatické generování fragmentů kódu.
3. Najděte existující nástroje pro generování programového kódu a zjistěte jejich funkce a možnosti. Identifikujte funkce, které mohou být dle výsledků předchozí analýzy užitečné.
4. Implementujte generování kódu ve vybraných doménách. Kód generujte včetně fragmentů automatických testů.
5. Řešení ověřte na reprezentativním setu realistických příkladů a důsledně dokumentujte.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2020/2021 dne: 2020-05-22

Zadáno komu: Karel Engl (Zadané)

Aktualizováno 0