Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Generování dokumentů z uživatelských šablon

Informační systémy zpracovávají širokou škálu dat. Poskytují uživateli řadu funkcí pro jejich zpracování. Tyto funkce jsou ovšem pro některé specifické činnosti příliš obecné. Zejména v oblasti generování výstupů typu dokument často nedostačuje. Informační systém poskytuje standardní report, do kterého uživatel nemůže zasáhnout. Uživatel by potřeboval definovat vlastní šablonu dokumentu a generovat vlastní dokumenty.
Existuje řada nástrojů reportingu, ty jsou ovšem většinou orientované na analytické výstupy nebo kladou technické nároky na znalosti uživatele.
Předmětem práce bude vytvoření nástroje nebo použití existujícího, který umožní uživateli prostřednictvím běžného textového editoru definovat vlastní šablony pro generování dokumentů. Součástí nástroje bude knihovna pro generování výsledného dokumentu a příklad integrace do aplikace.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2020/2021 dne: 2020-05-22

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2020/2021, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0