Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Zátěžové testy, specifika, úskalí, praxe

Zátěžové testování je doménou převážně webových aplikací, ale je možné ho využít i pro desktopové aplikace. V rámci testů se zkouší, kolik uživatelů může být najednou obslouženo nebo jak je systém odolný proti DDOS útokům. Ze získaných dat, lze vyhodnotit výkonnostní problémy, získat přehled o limitech aplikace a podle toho software optimalizovat, případně ověřit, zda nedojde k ohrožení infrastruktury nebo dat.
Diplomová práce by měla být rozdělena na teoretickou a praktickou část.
Předmětem práce bude v první části analýza dostupných zátěžových aplikací a jejich porovnání z hlediska efektivity a ceny. Ve druhé části proveďte na základě vydefinovaných testů praktický test, včetně vyhodnocení jeho průběhu. Očekávaným výstupem práce bude metoda, která pomůže identifikovat vhodné postupy při plánování zátěžového testu.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Tomáš Stěhule,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2020/2021 dne: 2020-05-22

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2020/2021, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0