Popis tématu

Diplomová práce v oboru Distribuované výpočetní systémy - Výpočetní technika.

Hacking sleep trackeru Hello Sense

Cílem práce je prozkoumat komunikaci inteligentního sleep trackeru (chytrý budík s funkcemi monitorování spící osoby) Hello Sense. Tento výrobek přestal být podporován po bankrotu společnosti Hello, a přesto, že je po technické stránce naprosto v pořádku, je nepoužitelný, protože back-end poskytovaný společností Hello již není v provozu. Na internetu jsou k dispozici dílčí materiály týkající se konstrukce hardware sleep trackeru a také pokusy o komunikaci s ním (např. extrakce údajů). Potenciální zájemce by pak měl všechny dostupné materiály a samotné zařízení důkladně prozkoumat, aplikovat techniky reverzního inženýrství a pokusit se napsat vlastní server a ovládací aplikaci tak, aby bylo možné sleep tracker provozovat v domácím prostředí.

Funkční sleep tracker Hello Sense a další dostupné informace dodá vedoucí práce během prvního setkání. Upozornění! Jedná se o velmi náročné zadání, které předpokládá vynikající programátorské dovednosti (dostupný kód je v mnoha různých jazycích různého stupně obskurnosti), dobré znalosti technik síťové komunikace a její analýzy a také pozitivní vztah k hardware (leccos půjde patrně zjistit četbou datasheetů k integrovaným obvodům, které jsou ve sleep trackeru použity).

Téma vypsal: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. (UC 310)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2020-04-15

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0