Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Grafická aplikace pro správu dat v NoSQL databázi Elasticsearch

1. Seznamte se s přístupy pro ukládání a správu nestrukturovaných dat, prostudujte možnosti NoSQL databází.

2. Proveďte analýzu existujících aplikací pro správu dat v NoSQL databázi Elasticsearch.

3. Navrhněte grafickou aplikaci pro správu dat v NoSQL databázi Elasticsearch. Návrh pojměte tak, aby výsledná aplikace maximálně zjednodušila práci s daty, a to jak usnadnění tvorby dotazu, tak snadnou prezentací dat ve formě stromové struktury.

4. Navrženou aplikaci implementujte ve zvoleném programovacím jazyce.

5. Vytvořenou aplikaci důkladně otestujte s využitím unit a UX testů.

6. Kriticky zhodnoťte klady a zápory vytvořené aplikace.

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Kolomičenko,
  • Firma: PeoplePath s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2021/2022 dne: 2020-04-09

Zadáno komu: Milan Kohoutek (Zadané)

Aktualizováno 0