Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Continuous Integration pro JS stack v GitLabu

1. Seznamte se s pojmem Continuous Integration (CI) v prostředí GitLab.

2. Proveďte analýzu nástrojů CI pro JavaScript stack tak, aby bylo možno pro každý merge request ověřit, že:
- proběhl úspěšný build pomocí nástroje Webpack,
- nejsou detekovány žádné chyby a varování nástrojem ESLint nebo jiným (existuje-li lepší),
- všechny jednotkové a integrační testy proběhly úspěšně pomocí frameworku Mocha nebo jiným (vyhovuje-li více).

3. Prozkoumejte existenci dalších potenciálně užitečných nástrojů pro CI pipeline. Porovnejte a zhodnoťte klady a zápory jednotlivých řešení.

4. Navrhněte demonstrační aplikaci pro evidenci pracovní doby zaměstnanců na projektech.

5. Implementujte navrženou aplikaci s využitím vybraných nástrojů CI.

6. Zhodnoťte navržené řešení a uveďte jeho klady, zápory a možnosti rozšíření.


*************************************************
Výsledkem DP musí být nějaký sw. Je třeba upřesnit. Může se jednat o několik ukázkových aplikací, kde bude nasimulováno selhávání různých testů apod. Aplikace by neměla být úplně triviální a celková náročnost musí odpovídat DP a musí to být vidět.

SW
Aplikace pro evidenci pracovní doby s fakturačním systémem
- správa projektů a klientů
- měření času pro vybraný projekt
- jednoduché přehledy/reporty odpracované doby
- vystavení faktury za vybrané období dle odpracovaného času

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Jan Zdražil,
  • Firma: PeoplePath s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2020-04-09

Zadáno komu: Martin Forejt (Zadané)

Aktualizováno 0