Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Analýza projektových dat

Skrze nástoj SPADe (Software Process Anti-pattern Detector) vyvinutý na KIVu je možné provést sběr a anlýzu projektových dat z nástrojů pro řízení životního cyklu aplikace (ALM; Application Licycle Management), a to jak ze studentských a open-source projektů, tak (v omezené míře) i z projektů z průmyslu. Konkrétní volba dat a upřesnění prováděných analýz je na diskuzi s případnými zájemci o zadání. Nicméně preferány jsou:

1) modelování a detekce anti-patternů (známých a často se objevujících špatných řešení problémů v řízení projektů) na základě existujících definic

2) detekce praktik (dohodnuté sady, ať už best, bad nebo jiných)

3) shoda s definovaným procesním modelem

U všech tří možností se předpokládá i posouzení dopadu detekovaných aspektů na úspěch projektu/kvalitu produktu. Práce by měla vést i k vytvoření dostatečného podkladu pro odbornou publikaci (konferenční článek).

Téma vypsal: Ing. Petr Pícha (UN 308)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2020-03-27

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0