Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Management informací o software použitém v projektu

1. Seznamte se s problematikou generování dokumentů o použitém otevřeném software, které musí dodavatel softwarové aplikace poskytnout zákazníkům.

2. Analyzujte existující řešení automatizace tvorby takových dokumentů. Zaměřte se na možnost automatického skládání dokumentu z dílčích informací pro každou aktuálně instalovanou komponentu.

3. Navrhněte vhodný formát pro ukládání informací o použitých knihovnách otevřeného software pro jednotlivé komponenty (např. XML).

4. Implementujte nástroj pro filtrování a slučování informací při sestavování aplikace z komponent. Výsledný dokument uložte ve formátu vhodném pro další zpracování (např. Word, Pdf, Txt).

5. Vytvořené řešení řádně otestujte s využitím automatických testů.

6. Práci kriticky zhodnoťte, popište silné a slabé stránky vytvořeného řešení.


************************
Doplňující poznámky:

· Dodavatel softwarových řešení musí poskytovat zákazníkům informace o použitém otevřeném software, jeho autorech a znění licencí. Pokud se řešení skládá z řady komponent a každá komponenta používá jiný otevřený software, je příprava finálního dokumentu zdlouhavá ruční práce. Cílem této práce je maximální automatizace tohoto procesu.

- Implementujte nástroj pro filtrování a slučování informací při sestavování aplikace z komponent - ideálně pro Maven s možností úplné automatizace.

· Technický konzultant: Petr Bečvář

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Petr Bečvář,
  • Firma: Certicon,

Vypsáno pro akademický rok 2020/2021 dne: 2020-01-30

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2020/2021, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0