Popis tématu

Oborový projekt v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Vzorový klient webové služby

CCA připravuje pro svého zákazníka projekt, jehož součástí bude webové služba používaná externími subjekty. Tyto subjekty mají zákonnou povinnost službu používat pro svou činnost.
Cílem práce bude vytvoření vzorové implementace klienta této webové služby. Klient bude poskytnutý s dokumentací externím subjektům, které si podle něj udělají vlastní implementace.

V rámci praxe student
- seznámí se s metodami zadávání webových služeb včetně jejich verzování
- seznámí se s použitím standardních vývojových nástrojů používaných v CCA, zejména Enterprise Architect, SoapUI, maven, Git
- implementuje vzorového klienta webové služby na protokolu SOAP
- seznámí se s metodami a nástroji testování, projde oddělení testerů
- implementuje testy vytvořené webové služby
- řešení zdokumentuje
Závěrem proběhne vyhodnocení praxe s mentorem a dalšími členy týmu, kdy student získá zpětnou vazbu ohledně kvality vytvořeného sw a dostane doporučení k dalšímu studiu.

Student se v rámci praxe setká s nástroji a technologiemi Java EE, SOAP, maven, Jenkins, Git, SoapUI.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: David Wegschmied,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-05-29

Zadáno komu: Karel Engl (Rezervované)

Aktualizováno 0