Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Implementace ESB pro výměnu dat mezi helpdesk systémy

Firma poskytuje zákazníkům vlastní helpdesk systém. Množí se požadavky zákazníků na propojení tohoto systému s jejich vlastními helpdesk systémy, které také provozují. Firma dosud řešila propojení službami specifickými pro každého zákazníka. Firma by chtěla propojení řešit prostřednictvím služeb ESB.
Cílem práce bude implementovat propojení helpdesk systémů prostřednictvím produktu ESB. Student po konzultaci se zadavatelem vybere vhodný ESB systém a implementuje propojení.

Zadání:
1. Vyberte vhodný ESB systém
2. Analyzujte stávající propojení
3. Nasaďte vybraný ESB systém v prostředí firmy
4. Implementujte propojení na externí systémy
5. Připravte sérii testů propojení a řešení otestujte

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-05-03

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2019/2020, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0