Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Analýza a návrh systému řízení alokací pracovníků

Firma má nasazené pracovníky na různých projektech současně. Protože množství práce na projektech v čase není konstantní, stává se, že pracovníci jsou v některých obdobích přetížení, jindy nemají do dělat.
Vedoucí úseku, který má kapacity pracovníků na starosti problém nyní řeší na pravidelných měsíčních schůzkách s vedoucími projektů, kdy připravuje kapacity vždy na další měsíc.
Cílem práce bude navrhnout sytém pro sledování a plánování kapacit, který by vedoucímu úseku zjednodušil práci. Student analyzuje procesy, získá požadavky zainteresovaných osob a navrhne řešení. Výsledný návrh ověří s uživateli, zda naplňuje jejich požadavky.

Zadání:
1. Analyzujte procesy spojené s plánováním kapacit pracovníků softwarové firmy
2. Získejte požadavky na plánování kapacit od zúčastněných aktérů
3. Navrhněte aplikaci pro řešení plánování kapacit pracovníků podle získaných požadavků. Součástí návrhu budou funkční a logický model, popis případů užití a skicy základních obrazovek a uživatelských výstupů
4. Implementujte výstupy s alokacemi kapacit pro projektové vedení firmy. Pro výstupy implementujte datový model.
5. Otestujte implementované řešení na vzorových datech

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-05-03

Zadáno komu: Filip Hanzelín (Zadané)

Aktualizováno 0