Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Test analýza s ohledem na vhodnost automatických testů

Testování je nedílnou disciplínou vývoje software. Podle průzkumů tvoří kolem 40% nákladů na výrobu. Proto existuje řada nástrojů a metod, jak testy automatizovat a maximálně zefektivnit.
Předmětem práce bude test analýza stávajícího systému s ohledem na využití některého z nástrojů pro automatické testování. Přitom bude třeba zvážit, jestli je v daném případě test skutečně efektivní a zda přinese úsporu. Očekávaným výstupem práce budou dále metody, jak identifikovat vhodné testovací případy pro automatizaci a jak vyhodnotit jejich skutečný přínos.
1. Seznamte se s problematikou automatického testování
2. Navrhněte kritéria hodnocení přínosu automatického testu
3. Implementujte vybrané automatické testy různých typů na základě již existujících manuálních testů
4. Ověřte, že oba typy testů poskytují totožné výsledky
5. Zhodnoťte efektivitu automatizovaných testů z hlediska náročnosti jejich vyrobení, spuštění, případně dalších vhodných hledisek

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Tomáš Stěhule,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-05-03

Zadáno komu: Martin Bouše (Zadané)

Aktualizováno 0