Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Azure Machine learning

Umělá inteligence a strojové učení je v současnosti jedno z nejrozšířenějších témat v IT oblasti. Proto také mnoho velkých IT hráčů na trhu přichází s vlastními cloudovými službami pro jednoduchou, vizuální tvorbu prediktivních analytických modelů.
Předmětem bakalářské práce bude vytvoření nástroje pro efektivní plánování kapacit pracovníků pomocí principů strojového učení. Firma má během distribucí produktů zvýšenou pohotovost a zvýšené nároky na lidské zdroje. Nástroj má poskytnout vedoucím pracovníkům informace o tom, zda budou mít v daném termínu dostatek kapacit a zda nemusí posunout termíny.
Zadavatel poskytne pro strojové učení dostatečný vzorek dat.

Zadání:
1. Seznamte se s principy strojového učení a službou Azure Machine Learning
2. Identifikujte okolnosti, které ovlivňují kapacitní vytížení pracovníků
3. Navrhněte vlastní model na základě identifikovaných požadavků
4. Implementujte model v prostředí služby Azure Machine Learning
5. Otestujte spolehlivost modelu na zadaném vzorku dat

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Martin Bíkl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-05-03

Zadáno komu: Irina Osovschi (Zadané)

Aktualizováno 0