Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Sytém kontroly pravopisu pro webový editor

* Seznamte se metodami efektivní reprezentace slovníků a s potřebnými JavaScriptovými technologiemi. Dále se seznamte s formátem slovníků nástroje Hunspell.

* Navrhněte systém pro interaktivní kontrolu pravopisu pro použití ve webovém editoru. Systém bude podporovat slovníky významných indoevropských jazyků ve formátu Hunspell. Ke slovům označeným jako chybná dokáže nabídnout několik relevantních slov ze slovníku.

* Navržený systém implementujte s ohledem na rychlost a paměťovou náročnost tak, aby mohla kontrola pravopisu fungovat v reálném čase. Předveďte integraci s webovou aplikací (platforma Java, framework GWT).

* Systém otestujte a kriticky zhodnoťte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Slabý,
  • Firma: KadeL,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-04-21

Zadáno komu: Patrik Harag (Zadané)

Aktualizováno 0