Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Implementace algoritmů pro aproximaci potenciálů atomových vazeb pomocí výpočtů kvantové mechaniky

1. Seznamte se s technickými záležitostmi, které souvisí s výpočty molekulární dynamiky a kvantové mechaniky.
2. Seznamte se s metodami jedno-parametrické a multi-parametrické matematické optimalizace.
3. Navrhněte a naprogramujte metodu pro identifikaci vybraných parametrů energetického potenciálu, který definuje silové vazby mezi atomy.
4. Zhodnoťte použitou metodu a její výsledky.

Téma vypsal: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jan Očenášek,
  • Firma: NTC ZČU,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-04-16

Zadáno komu: Vít Mazín (Zadané)

Aktualizováno 0