Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Počítačová grafika, Medicínská informatika.

Hledání přibližné symetrie geometrických modelů v 3D

Máme program, který umí najít rovinu nebo osu symetrie shluku bodů nebo triangularizovaného modelu. Toto programové vybabení chceme doplnit a upravit pro širší chápání symetrie, např. rotační symetrie kolem nelineární osy, lokální symetrie.

Téma vypsal: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (UC 306)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2019-04-16

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0