Popis tématu

Oborový projekt v oborech Počítačová grafika, Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Počítačová grafika.

Robustní interpolace pohybu kosterně-svalového aparátu

Naše současné řešení pracuje s dvojicí poloh kosterně svalového modelu, a to RP (rest-pose = statický model) a CP (current-pose = dynamický model v čase t), přičemž pro RP i CP má na vstupu geometrické transformace kostí, pro RP dále zná geometrické trasformace svalů. Úkolem je stanovit obecnou nerigidní transformaci svalů z RP pro CP. Ukazuje se, že tento úkol nelze prakticky vyřešit, pokud je RP a CP velmi odlišné (nestabilita a časová náročnost). Cílem práce je vyvinout řešení, které dokáže robustně interpolovat kosti a následně i svaly, tj. namísto RP, CP0, RP, CP1, RP, CP2, RP, CP3 ... celé řešit RP RP1 ... RPm CP0 CP01 ... CP01q CP1 ...

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2019-04-09

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0