Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Informatika a její specializace - Zpracování přirozeného jazyka.

Účast v soutěži zaměřené na porozumění textu

Přesná úloha ještě není zadána, protože jí bude diplomat vybírat po konzultaci s vedoucím. Pravděpodobně se bude jednat o soutěž SemEval 2023, ale po konzultaci s vedoucím si může student zvolit soutěž jinou. Informace pro Semeval 2023 jsou k nahlédnutí zde: https://semeval.github.io/SemEval2023/

Úlohy z roku 2022 jsou k dispozici zde: https://semeval.github.io/SemEval2022/tasks.html.

Cílem je navázat na úspěšné výsledky z minulých let, kdy se studenti z KIV opakovaně velice dobře umisťovali! Na řešení vybrané úlohy by diplomant spolupracoval s úspěšnými řešiteli z řad Ph.D. studentů.

Úlohu bude nejspíše nutné programovat v jazyce Python, který má aktuálně do jisté míry monopol na frameworky pro neuronové sítě. Pokud nebude mít student Pythonem zkušenosti, vedoucí mu předá několik tipů neboť sám v minulosti přecházel z Javy na Python.

Téma vypsal: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D. (UN 334)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2019-04-05

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0