Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Srovnání implementací message brokerů

1. Seznamte se s konceptem message broker a jednotlivými jeho implementacemi.

2. Seznamte se s principy a technikami měření a vyhodnocování message brokerů.

3. Na základě existujících srovnání zvolte konkrétní implementace message brokerů.

4. Zvolte sadu hodnotících kritérií s ohledem na bezpečnost, výkonnost systému a vývojářskou přívětivost. Bezpečnost uvažujte z pohledu útoku přes Internet i přes lokální počítačovou síť.

5. Navrhněte program pro ověření sady hodnotících kritérií.

6. Navržený program implementujte ve vhodném programovacím jazyce, jehož volbu zdůvodněte.

7. Proveďte ověření vybraných implementací message brokerů s pomocí programu.
Kriticky zhodnoťte klady a zápory porovnávaných implementací.

*************************************************
Kontaktní osoba za Intraworlds:
Kateřina Mátlová
katerina.matlova@intraworlds.com


Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Kolomičenko,
  • Firma: Intraworlds,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-03-31

Zadáno komu: Bc. David Bohmann (Zadané)

Aktualizováno 0