Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Scrolling Song Book - zpěvník s automatickým posunem textu

Cílem práce je vyvinout aplikaci (ideálně multiplatformní, pro OS Android, iOS, Windows, Linux; build pro Windows je nezbytný), která bude pomocí přehledného jednoduchého uživatelského rozhraní zobrazovat texty písní s akordy a současně bude pomocí spektrální analýzy průběžně zaznamenávaného zvuku posunovat text ve shodě s akordickým doprovodem (kytara, klavír, akordeon). Aplikace může používat vlastní formát pro uložení textu písně s akordy (v tom případě ale musí být její součástí i jednoduchý editor pro vytváření souborů v tomto formátu) nebo některý standardní formát (ChordPro). Uživatelské rozhraní je třeba přizpůsobit nejobvyklejšímu případu užití produktu, tj. situace, kdy např. kytarista hraje v potemnělé hospodě s notebookem na stole (barvy, velikost a typ fontu). Zadání je vhodné pro studenta se zájmem o techniky zpracování číslicového signálu (DSP) a případně též o hudbu. Pro zpracování signálu se předpokládá použití vhodné knihovny (např. Essentia), nikoliv implementace vlastními silami. Další informace dodá vedoucí práce na první schůzce.

Téma vypsal: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. (UC 310)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2019-03-26

Zadáno komu: Ladislav Procházka (Rezervované)

Aktualizováno 0