Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Informační systémy.

Deklarativní jazyk a nástroj pro převod (transformaci) dat mezi XML dokumenty

1. Seznamte se s požadavky na mapování a transformaci dat a formáty příslušných XML dokumentů používaných ve firmě Eurosoftware s.r.o.
2. Prostudujte přístupy, jazyky a nástroje vhodné pro mapování/transformaci dat mezi XML dokumenty z bodu 1.
3. Na základě bodu 2 navrhněte deklarativní jazyk vhodný pro mapování dat v XML dokumentech z bodu 1.
4. Dle předchozích bodů navrhněte a implementujte nástroj (v jazyce Java s podporou pro Maven) pro transformaci dat mezi XML dokumenty.
5. Navrhněte a implementujte nástroj, který vygeneruje dokumentaci k dané transformaci (HTML /PDF).
6. Vytvořte grafické uživatelské rozhraní pro vizualizaci mapování/transformací popsaných výše (tento bod je volitelný).
7. Výsledné řešení otestujte a zhodnoťte.

Téma vypsal: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Radek Hoštička,
  • Firma: Eurosoftware,

Vypsáno pro akademický rok 2020/2021 dne: 2019-03-11

Zadáno komu: Jan Jirman (Zadané)

Aktualizováno 0