Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Univerzální modul pro řešení dopravy pro eshop

1. Seznamte se s problematikou dopravy zboží v ČR a prozkoumejte způsoby komunikace mezi eshopy a nejvyužívanějšími přepravními společnostmi.

2. Proveďte analýzu jednotlivých možností dopravy v ČR a proveďte rešerši vybraných dopravců s ohledem na závislost ceny dopravy na rychlosti doručení.

3. Navrhněte modul, který zajistí komunikaci s různými systémy dopravních společností a který jim bude předávat data o zásilkách.

4. Navržený modul implementujte ve vhodném programovacím jazyce, jehož volbu zdůvodněte.

5. Realizovaný modul důkladně otestujte s využitím unit testů, testovacích scénářů a s vybraným testovacím eshopem.

6. Kriticky zhodnoťte klady a zápory vytvořeného softwaru.EN: Universal shipping module for eshop

1. Discuss the issue of goods transportation within the Czech Republic and explore the ways of communication between the e-shops and the most commonly used transport companies.

2. Analyze the various transportation options within the Czech Republic and carry out a search of selected carriers, comparing the cost of transportation, versus the delivery speed.

3. Design a module to ensure communication with different systems of transport companies and to pass on their shipment data.

4. Implement the proposed module in a suitable programming language to justify it.

5. Test the module thoroughly using unit tests, test scenarios, and selected test e-shop.

6. Critically evaluate the pros and cons of the software you create.

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Huda,
  • Firma: RTSoft,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-02-18

Zadáno komu: Lucie Tauchenová (Zadané)

Aktualizováno 0