Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc), Informační systémy (Bc).

Generování konfigurací softwarových komponent z modelů vlastností

Seznamte se problematikou modelování vlastností software (feature modeling) a generativního programování.
Prostudujte dokumentaci, dostupný software a demonstrační příklady relevantních softwarových projektů jako jsou TesaTK, Xtext, pure::variants vč. alternativ.
Odvoďte a implementujte model vlastností reprezentující existující komplexní softwarovou komponentu ve vhodném softwarovém nástroji.
Navrhněte a implementujte uživatelsky komfortní generátor konfigurace komponent.
Demonstrujte funkčnost řešení a ověřte ji uživatelskou zpětnou vazbou.
Kriticky zhodnoťte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D. (UC 310)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Daniel Mokoš,
  • Firma: ZF Engineering,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-09-14

Zadáno komu: Jakub Vaněk (Zadané)

Aktualizováno 0