Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Rozšíření integračního rozhraní pro plánovací systém

1.Seznamte se s aktuální problematikou integrace informačních systémů.
2.Seznamte se s konkrétním stávajícím stavem rozhraní (vyvíjeno ve firmě Aimtec a.s.) mezi enteprise resource planning (ERP) systémem a Advanced planning and scheduling (APS) systémem.
3.Na základě bodů 1 a 2 navrhněte vhodnou modifikaci a rozšíření tohoto rozhraní.
4.Dle bodu 3 navrženou modifikaci a rozšíření rozhraní implementujte.
5.Ověřte a zhodnoťte výsledné řešení.

Téma vypsal: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Martin Hron,
  • Firma: Aimtec a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-06-27

Zadáno komu: Zdeněk Častoral (Zadané)

Aktualizováno 0