Popis tématu

Diplomová práce v oboru Informační systémy.

Analýza požadavků v aplikaci PlzniTo a optimalizace jejich řešení

Aplikace PLZNITO (www.plzni.to)
Nad poskytnutými daty provést analýzu zadávaných požadavků a efektivity jejich řešení

Analyzovat:
- vstupní kanály (web, mobilní aplikace)
- kategorie zadávaných požadavků (ověřit zda stávajíc kategorizace vyhovuje, případně navrhnout změny)
- počty požadavků v kategoriích, závislost na době (existuje něco jako sezónnost?)
- efektivita řešení (doba řešení požadavků s rozčleněním na čas operátorek, čas řešitelů, počty urgencí na řešení ve vztahu ke kategorizaci, ve vztahu k řešitelské organizaci,...)

Navrhnout:
- kontrolní mechanismy/sestavy pro vedení organizace monitorující kvalitu poskytované služby
- optimalizaci poskytované služby

Téma vypsal: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková (UN 328)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Luděk Šantora,
  • Firma: SITMP,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-06-07

Zadáno komu: Markéta Bošková (Zadané)

Aktualizováno 0