Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Komponenta pro přenos dat mezi e-shopem a účetním systémem

1) Prostudujte problematiku přenosu dat mezi e-shopem a vybraným účetním systémem.

2) Srovnejte přístupy k importu a exportu dat ze strany vybraných účetních systémů.

3) Navrhněte komponentu, která umožní snadný přenos dat s vybraným účetním systémem.

4) Naprogramujte tuto komponentu a umožněte její instalaci s využitím Composeru.

5) Otestujte vytvořenou komponentu a zhodnoťte její silné a slabé stránky. V rámci hodnocení se zaměřte i na problematiku bezpečnosti přenosu dat.

**************************
Vedoucí práce: M. Dostal
Technický konzultant: RTSoft
**************************
Poznámky mimo zadání:
- technologie Php 5.6+ nebo Php 7+. Pokud byste podporoval i třeba Php 5.6+, tak by se zajistila podpora i pro starší projekty.
- vybrané účetní systémy minimálně: Money, Pohoda, abychom ověřili, že je vytvořené řešení "univerzální".
Pokud bude čas, tak lze přidat další účetní systémy, ale napřed to celé musí jet na Money a Pohodě. Aspoň nějaký modul - např.
zákazníci a faktury. Do zadání to nemůžeme specifikovat, protože pokud byste to nestihl, tak by padla celá DP.

- řešit problematiku zabezpečení přenosu dat - https + problém přístupu k xml souboru, aby to nebylo
veřejně k dispozici ke stažení z vybrané URL adresy. Bude třeba popsat i s ohledem na GDPR.

- bude vytvořena jednoduchá komponenta - komponenty, které bude možné nainstalovat s využitím Composeru.
Klidně s využitím odkazu na repo na Githubu. Zanesení balíčku do Composeru není nutné.
Komponenty budou využívat ideálně jednotný interface, který umožní vložit data jednotným způsobem
a zase je jednotným způsobem dostat ven bez ohledu na použitý účetní systém.

- komponenta nebude závislá na Nette, aby bylo možné její libovolné použití napříč různými frameworky.
Mělo by být použito minimální množství závislostí, aby se projekty zbytečně nenabalovaly. Lze použít omezené
množství zdůvodněných závislostí, ale nemělo by jich být 500. Teď jsem třeba opravoval DP, která sice používala
7 různých komponent, které ale byly závislé na dalších balíčcích a výsledkem bylo 965 složek ve složce vendor.
To je odstrašující příklad, jak by to vypadat nemělo.

- v rámci testování je možné vytvořit např. plugin do Nette, který bude komponentu využívat a na kterém se provede testování.
Vlastní komponenta je ale vlastně relativně triviální, protože se do ní narvou data, ta se překonvertují do podoby cílového systému a pak se jen vyexportují typicky v podobě XML. Žádné lepší api tam většinou není k dispozici.

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Michael Pavlista,
  • Firma: RTSoft,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-31

Zadáno komu: Miroslav SOUKUP (Zadané)

Aktualizováno 0