Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Informační systémy.

Rozšířené generování dokumentace z nástroje Enterprise Architect

Enterprise Architect je rozšíření nástroj pro tvorbu software od počáteční analýzy přes návrh až po vytvoření prvotního kódu budoucí aplikace. Jako každý CASE nástroj poskytuje funkce pro generování dokumentace podle uživatelem definovaných šablon.
Generování dokumentace naráží ovšem na limity, zejména kvůli nepříliš vhodnému řešení výběru objektů, které se mají generovat. Také šablony dokumentace mají své omezení, kvůli kterým není možné vygenerovat kompletní dokumentaci bez potřeby zásahu uživatele.
Cílem práce bude navrhnout nový systém pro generování dokumentace s využitím stávajících šablon tak, aby bylo možné generovat kompletní dokumentaci s minimem nároků na uživatele, včetně opakovaného generování při změnách návrhu.

Zadání:
1. Seznamte se s metodami generování dokumentace z nástroje Enterprise Architect
2. Identifikujte požadavky zadavatele na generování dokumentace
3. Navrhněte vlastní šablony a metody generování dokumentace
4. Implementujte metody podle návrhu
5. Otestujte metody na vybraných dokumentech zadavatele

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-31

Zadáno komu: Martin Košák (Zadané)

Aktualizováno 0