Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Automatická detekce a vyhodnocení defektů v IR obrazu

Předmětem práce je vývoj algoritmů analýzy obrazu pro vyhodnocení snímků v infračerveném (IR) spektru. Cílem je navržení metody pro automatickou detekci defektů v IR obrazu nebo videozáznamu a vyhodnocení závažnosti (velikosti, výraznosti) defektu. Práce bude zahrnovat následující kroky:

* Seznamte se s typickými defekty v IR obrazech – vedoucí práce předvede a vysvětlí.

* Nastudujte existující algoritmy pro detekci defektů v obrazu na základě změn kontrastu a textury.

* Navrhněte metodu automatické detekce defektů v IR obrazu a implementujte vybraný algoritmus.

* Navržené řešení otestujte na vhodných datech z reálného IR záznamu.

* Vytvořené řešení a experimenty zdokumentujte.

Technický náhled a podrobnosti

Metody termografického hledání defektů jsou aktuálně založeny na pořízení časového termovizního záznamu při vhodném buzení. Výsledkem měření je IR-video záznam, který se pomocí vhodných algoritmů dále zpracovává tak, aby se zvýraznily případné nehomogenity v časově proměnném teplotním poli, které jsou charakterizovány změnou kontrastu a textury. Vyhodnocení přitom probíhá zejména vizuálně – změnou řídicího parametru se hledá stav, kdy je defekt nejvýraznější. Tyto metody jsou implementovány v softwaru, který je vyvíjen na pracovišti ZČU NTC. Příklad je na obrázku, detailnější představení softwaru je např. ve videu https://youtu.be/ri4qCc9NNIg .

Cílem je práce je navržení a implementace metody, která by při použití metod vyhodnocení na základě obrazové analýzy v co největší míře zautomatizovala proces identifikace defektu a nalezení nejvhodnějších parametrů pro jeho zobrazení tak, aby byl co nejzřetelnější.

Chcete-li se nezávazně s tématem seznámit detailněji, neváhejte napsat.

Podrobnosti: https://youtu.be/ri4qCc9NNIg

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Skála,
  • Firma: NTC,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-16

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0