Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc), Finanční informatika, Informační systémy (Bc).

Test analýza s ohledem na vhodnost automatických testů

Testování je nedílnou disciplínou vývoje software. Podle průzkumů tvoří kolem 40% nákladů na výrobu. Proto existuje řada nástrojů a metod, jak testy automatizovat a maximálně zefektivnit.
Předmětem práce bude test analýza stávajícího systému s ohledem na využití některého z nástrojů pro automatické testování. Přitom bude třeba zvážit, jestli je v daném případě test skutečně efektivní a zda přinese úsporu. Očekávaným výstupem práce budou dále metody, jak identifikovat vhodné testovací případy pro automatizaci a jak vyhodnotit jejich skutečný přínos.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-15

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0