Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc), Finanční informatika, Informační systémy (Bc).

GPS Sledování vozidla

Dnešní běžně dostupné mobilní telefony poskytují řadu funkcí, které jsou dobře využitelné v komerční praxi a které mohou být cenově dostupnou náhradou drahých specializovaných řešení.
Cílem práce bude implementace aplikace, která bude sledovat pohyb vozidla a při příjezdu do určené lokality řidiče upozorní, že má provést konkrétní administrativní úkon (např. zápis „dovezl jsem materiál“). Podobné upozornění vznikne při opuštění lokality. Aplikace bude mít podporu pro jednoduchý zápis úkonu s automatickým vyplněním všech známých údajů (časy, místo, doba činnosti), aby maximálně zjednodušila práci řidiči.

Zadání:
1. Seznamte se s vhodnými metodami zaznamenání souřadnic lokality, lokalitou se rozumí omezená plocha zemského povrchu
2. Zjistěte možnosti zjišťování polohy mobilního telefonu
3. Implementujte aplikaci, která informuje majitele zařízení, že vjel do dané lokality nebo ji opustil a nechá jej zapsat úkon v místě provedený
4. Aplikaci otestujte na zadaném vzorku dat

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-15

Zadáno komu: Jan Šťastný (Zadané)

Aktualizováno 0