Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Finanční informatika, Informační systémy, Medicínská informatika.

Analýza procesů ve firmě se zaměřením na používání systému pro správu zákaznických požadavků

Firma CCA dlouhodobě používá vlastní systém pro správu zákaznických požadavků (ISZA). Systém vznikal v době, kdy podobné systémy neexistovaly a vznikal na míru potřebám a metodikám firmy. Některé procesy již ovšem zastaraly, projevuje se také „provozní slepota“, která brání pracovníkům identifikovat zbytečné činnosti a přijít s návrhy na zlepšení. Systém je postaven na staré technologii, ovšem vzniká jeho nová verze na moderních platformách.
Cílem práce bude identifikovat oblasti, které systém pokrývá, najít vhodné alternativy, které se používají ve světě, prozkoumat je a navrhnout změny stávajících postupů v CCA. Výsledkem může být úprava stávajícího systému nebo také nasazení nalezené alternativy a integrace s ní.

Body zadání:
1. Seznamte se s metodologií zpracování požadavků firmy CCA
2. Identifikujte základní procesy práce s požadavky
3. Nalezněte slabá místa procesů
4. Navrhněte změny procesů a nástrojů zejména s ohledem na zmenšení nároků, které kladou na uživatele
5. Validujte návrhy s klíčovými uživateli

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-15

Zadáno komu: Lenka Rychtářová (Zadané)

Aktualizováno 0