Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Analýza architektury informačního systému a návrh opatření

1. Seznamte se s architekturou vybraného informačního systému, popište základní patterny, které byly v současné architektuře použity.
2. Definujte, jaké jsou základní patterny a požadavky na moderní architekturu informačního systému (např. high cohesion, low coupling, microservices aj.).
3. Definujte, jaké jsou hlavní funkční a nefunkční požadavky na vybraný systém. Definujte typický případ použití.
4. Identifikujte slabá místa současné architektury vzhledem k funkčním a nefunkčním požadavkům.
5. Navrhněte architekturu aplikace tak, aby splňovala vámi definované základní patterny a umožňovala dosažení funkčních i nefunkčních požadavků, jež jsou kladeny na aplikaci. Architekturu řádně popište na logické úrovni.
6. Implementujte navrženou architekturu a popište implementaci typického případu užití.
7. Zhodnoťte přínosy implementace a porovnejte nefunkční ukazatele původní a nové architektury.

Téma vypsal: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Aleš Michálek,
  • Firma: Unicorn Systems,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-06

Zadáno komu: Petr Schütz (Zadané)

Aktualizováno 0