Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Automatické generování lokalizačních fragmentů pro OSGi aplikaci

1) Seznamte se se systémem lokalizace aplikací založených na platformě Eclipse, s nástrojem pro sestavování softwarových aplikací Maven a jeho nadstavbou Tycho.

2) Analyzujte možnost generovat větší množství OSGi fragmentů při sestavování jednoho pluginu (podobně jako Tycho generuje z každého Java pluginu dva - jeden s binárním kódem a druhý se zdrojovými kódy)

3) Navrhněte postup jak generovat lokalizační fragmenty z databáze překladů během sestavení aplikace.

4) Naimplementujte Maven/Tycho plugin pro generování obsahu lokalizačního fragmentu z informací v hostitelském pluginu a z databáze překladů.

5) Otestujte vytvořené nástroje.********************************************************************
Motivace: Aplikace založené na platformě Eclipse používají fragmenty k uložení lokalizačních souborů. Pro každý modul aplikace a pro každý samostatně instalovaný jazyk existuje jeden fragment. Pokud má aplikace stovky modulů a je lokalizovaná do mnoha jazyků, roste počet fragmentů nad udržovatelný počet. Možným řešením je ukládat lokalizační informace do databáze a generovat fragmenty automaticky ve fázi sestavení aplikace.

Vedoucí práce: Martin Dostal
Technický konzultant: Petr Bečvář

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Petr Bečvář,
  • Firma: Certicon,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-04

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0