Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Management informací o otevřeném software použitém v projektu

1) Seznamte se s rozsahem a příklady "dokumentů o použitém otevřeném software", které musí dodavatel softwarové aplikace poskytnout zákazníkům.

2) Analyzujte existující řešení automatizace tvorby takových dokumentů. Zaměřte se na možnost automatického skládání dokumentu z dílčích informací pro každou aktuálně instalovanou komponentu.

3) Navrhněte vhodný formát pro ukládání informací o použitých knihovnách otevřeného software pro jednotlivé komponenty (přednostně založený na XML).

4) Naprogramujte nástroje pro filtrování a slučování informací při sestavování aplikace z komponent (přednostně integrace do prostředí Maven).

5) Naprogramujte nástroje pro export sloučeného dokumentu pro doručení (např.: HTML, PDF, MS Word).

6) Vytvořené nástroje otestujte.

********************************************************************
Motivace: Dodavatel softwarových řešení musí poskytovat zákazníkům informace o použitém otevřeném software, jeho autorech a znění licencí. Pokud se řešení skládá z řady komponent a každá komponenta používá jiný otevřený software, je příprava finálního dokumentu zdlouhavá ruční práce. Cílem této práce je maximální automatizace tohoto procesu.

Vedoucí práce: Martin Dostal
Technický konzultant: Petr Bečvář, Certicon

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Petr Bečvář,
  • Firma: Certicon,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-04

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0