Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Medicínská informatika.

Aktivní potlačování šumu v reálném čase

Cílem práce je prozkoumat možnosti realizace technik ANC/R (Active Noise Control/Reduction) pomocí technologie VST. Výsledkem by měl být VST plug-in, který bude schopen v reálném čase potlačit podstatnou část šumové složky zpracovávaného signálu. Experimenty bude možné provádět s příslušným vybavením v anechoické komoře KIV.

Zájemce o toto téma by měl dobře ovládat předmětné partie numerické matematiky (základy zpracování číslicového signálu: FIR, IIR filtry) a jazyk C++ v případě použití frameworku JUCE nebo Object Pascal v případě použití frameworku Delphi ASIO & VST.

Bližší informace dodá vedoucí práce na kontaktní schůzce.

Téma vypsal: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. (UC 310)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2018-03-26

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0