Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Aplikace pro modelování a vizualizaci podnikových procesů

Body zadání:

1. Prostudujte principy pro modelování a vizualizaci podnikových procesů. Seznamte se s existujícími nástroji v této oblasti.
2. Analyzujte stávající způsoby popisu informací o podnikových procesech, dostupné ve zvoleném informačním systému, a potřeby konzultantů a uživatelů systému při práci s podnikovými procesy.
3. Na základě předchozích bodů definujte vhodnou funkcionalitu samostatné aplikace, která bude s využitím dat v informačním systému umožňovat vizualizaci podnikových procesů, jejich správu, definování nových entit a automatickou kontrolu konzistence zadávaných dat, dle předem definovaných pravidel.
4. Vytvořte návrh architektury této aplikace včetně její integrace s externími systémy. Aplikaci implementujte s dodržením pravidel pro tvorbu kvalitních softwarových produktů.
5. Ověřte funkcionalitu aplikace na netriviálním vzorku dat, výsledky kriticky vyhodnoťte a navrhněte vhodné budoucí úpravy či rozšíření.

Doporučená literatura
* kvalitní monografie o modelování procesů a BPMN
* Visual explanations: images and quantities, evidence and narrative / Edward R. Tufte. -- Cheshire: Graphics Press, 1997

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jan Binko,
  • Firma: FLORES software sro,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2017-10-05

Zadáno komu: Petr Šrámek (dokončeno: 2019-06-25)

Aktualizováno 0