Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Detekce mobilních zařízení v budově

Cílem práce bude seznámit se s dostupnými cestami, jak lze detekovat aktivní mobilní zařízení, analyzovat je a vytvořit jednoduchou aplikaci pro sběr těchto dat a jejich vyhodnocování. Aplikace bude využívat služeb NoSQL databáze (MongoDB), která má základní lokalizační podporu pro práci s geodaty.

Osnova zadání:
1. Seznamte se s dostupnými způsoby detekce mobilního zařízení v budově
2. Seznamte se se základní legislativou v této oblasti sběru dat
3. Seznamte se s MongoDB databází
4. Navrhněte aplikaci, která bude detekovaná mobilní zařízení a jejich základní metadata ukládat do zvolené DB
5. Naprogramujte navrženou aplikaci
6. Proveďte vyhodnocení nasbíraných dat

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Jan Patera,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-05-18

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0