Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Použití SCM pro řízení změn databázového schématu

Moderní metody výroby software dobře řeší problematiku řízení verzí programového kódu. Jednoduše lze zpětně rekonstruovat stav aplikace a například provádět opravy na verzi, kterou má nasazenou zákazník, zatímco vývoj aplikace v čase pokročil. Řízení verzí ovšem není vyřešeno na databázové vrstvě. Problém je zejména v nasazení vybrané verze v databázi, protože často nelze nasadit jako celek, ale jako inkrementální změnu, která musí zohlednit data.
Cílem práce bude navrhnout a na příkladech ověřit metody řízení verzí databázového schématu. Student může při práci využít stávajících metod používaných ve firmě CCA.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-05-17

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0