Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Rozšíření skriptovacích možností programu EasyArchiv o uživatelsky interagující skripty

Cílem práce je navrhnout a zrealizovat rozšíření systému o možnost tvorby skriptů spustitelných na klientské straně hlavně pro potřeby uživatelské interakce (např. po stisku tlačítka klienta se zobrazí již „naskriptovaný“ dialog pro zadání hodnoty a provede se na klientské straně).
Implementace musí být provedena obecně pro všechna nasazení uvedeného systému a současná funkcionalita aplikace nesmí být narušena.
Tedy pro variantu provozu klient-server, kde server je postavený na webových službách v jazyce c# a server aplikace v jazyce C++ s MFC, klient čistě v c#. Stejně tak i pro variantu provozu webového klienta, který je postavený na platformě Apache Tomcat v jazyce Java a severu aplikace v C++ s MFC.

Skripty musí být možno spustit v uživatelem definovaném prostředí, tedy jak na straně serveru v případě non GUI akcí – tak jako doposud, tak na straně klienta v případě GUI interakce.

Jde o reálnou potřebu rozšíření aplikace, kterou v současné době používá cca 80 zákazníku, většinou z průmyslového sektoru, s cca 5.000 klientskými přístupy. Student musí zvážit všechny možné varianty řešení a samostatně navrhnout způsob řešení, ovládat jazyky Java + Apache Tomcat , c# a .Net a částečně C++.

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (UC.304)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. David Brunner,
  • Firma: TD-IS, s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-05-16

Zadáno komu: Patrik KOŘÍNEK (Zadané)

Aktualizováno 0