Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Chytrý editor doménového jazyka

Cílem je vytvoření komplexního nástroje pro nápovědu a zvýraznění syntaxe pro doménový jazyk definice procesů v existující webové aplikaci. (Podobně, jako se napovídá kód, procedury atd. v Eclipse nebo Netbeans).
1. Tvorba vlastní gramatiky pro nápovědu
a. Analýza vhodného nástroje pro popis gramatiky (Xtext, JetBrains MPS, ….)
b. Dynamické vygenerování gramatiku ze zdrojového kódu
- Je třeba napovídat atributy objektů atd. které se samozřejmě v čase mění
2.Vytvoření služby pro komunikaci
a. Analýza a navržení architektury
- Zakomponování do DCIx aplikace jako nový Maven modul
- Samostatný modul ve vlastním Tomcatu komunikující přes API (REST)
3. Grafická komponenta pro nápovědu
a. Návrh komponenty a její implementace
- Výběr JS frameworku
- JSP, CSS, LESS, jQuery, …?
4. Zajištění testovatelnosti výsledného řešení
a. Selenium testy

Podrobnosti: https://www.aimtecglobal.com/dcix/

Téma vypsal: Ing. Jiří Dobrý

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Tomáš Časta,
  • Firma: Aimtec a. s.,

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-04-11

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0